Your Cart
  Subtotal
  US$0

  Card

  ···· ···· ···· 4242
  Test card

  05/18

  Card

  Use a different card?

  Card

  pp paypal

  or pay with

  We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

  or pay with

  Your purchase was successful!

  We charged your card and sent you a receipt

  Summary

   Gumroad Library

   Download from the App Store or text yourself a link to the app

   QQlive là ứng dụng mạng xã hội phát video trực tuyến, live chat trên toàn cầu - phát trên nền tảng ứng dụng điện thoại thông minh giúp người dùng kết nối với hàng trăm ngàn Idol livestream.

   QQlive là niềm đam mê của chúng tôi. Bạn sẽ luôn có khoảng thời gian tuyệt vời và hạnh phúc nhất với QQlive. Bạn có thể phát trực tiếp những khoảnh khắc thú vị của mình và trở thành một Idol hoặc tham gia các buổi phát trực tiếp của các Idol khác để trò chuyện với họ.

   #IdolLiveapp #qqlive

   Thông tin liên hệ QQlive

   Website: https://qqlive.vip/  

   Địa chỉ: 469 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

   Mail: qqlivevip@gmail.com

   My socials:

   https://twitter.com/qqlivevip 

   https://www.pinterest.com/qqlivevip/ 

   https://qqlivevip.tumblr.com/ 

   https://about.me/qqlivevip 

   https://en.gravatar.com/qqlivevip 

   https://myspace.com/qqlivevip 

   https://dribbble.com/qqlivevip/about 

   https://www.youtube.com/channel/UCCnj7Zqu609q2W0zDch9HSw/about 

   https://www.reddit.com/user/qqlivevip 

   https://www.behance.net/qqlivevip 

   https://soundcloud.com/qqlivevip 


   Powered by Gumroad